27 października 2018

Dzień Dziecka Utraconego 2018

27.10.2018

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Utraconego, osieroceni rodzice przybyli do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, aby modlitwą i pamięcią objąć wszystkie zmarłe dzieci, od poczętych po dorosłe.

Mszy świętej przewodniczył ksiądz Piotr Belecki, nasz drugi opiekun duchowy. Wieloletnią tradycją stało się już  odczytywanie w październiku imion i nazwisk naszych dzieci. Do modlitwy dołączamy zawsze dzieci, których imiona zapisaliśmy przez lata działania naszej wspólnoty i na wszystkich rekolekcjach. Po mszy świętej rodziny dzieci, które umarły w łonie mamy lub tuż po urodzeniu, mogli w symboliczny sposób powierzyć swoje dzieci Panu Bogu. Przywołując w sercu imiona, zanurzali zapalone od paschału świece w chrzcielnicy.
Dziękujemy Diakonowi Łukaszowi za towarzyszenie i modlitwę. Dziękujemy księdzu Ireneuszowi Stożyńskiemu i księdzu Wojciechowi Langowskiemu za posługę w Skaramencie Pojednania. Dziękujemy Dominice i Łukaszowi za ubogacenie całej liturgii grą i śpiewem.

Artykuł Gdański Gość Niedzielny KLIKNIJ

Homilia do odsłuchania

 

PIERWSZE CZYTANIE  (Ef 4,7-16)
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. 
Bracia:
Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego.

Dlatego mówi Pismo: „Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary”. Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi?
Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić.
I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową, ku Chrystusowi. Z Niego całe Ciało, zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdego z członków stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 122,1-2.4-5)
Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ez 33,11)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie chcę śmierci grzesznika,
lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 13,1-9)
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam: lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”?
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł.
Rzekł więc do ogrodnika: «Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?»
Lecz on mu odpowiedział: «Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć»”.
Oto słowo Pańskie.

Świadectwa
(wszystkie treści są własnością Wspólnoty Rodziców po Stracie Dziecka, kopiowanie i udostępnianie bez zgody zabronione)

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
37 0.057466983795166