Modlitwy

 • Codzienna modlitwa za zmarłych

  Niedziela Panie, Boże Wszechmogący, błagam Cię przez Najdroższą Krew, którą Twój Boski Syn, Jezus Chrystus, wylał za nas w Ogrójcu, racz wybawić dusze z czyśćca, a szczególnie tę, która jest najbardziej ze wszystkich opuszczona. Przyjmij ją do Twojej chwały, gdzie będzie mogła wielbić Cię i chwalić na wieki. Amen. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo..…

  więcej
 • Modlitwy przez wstawiennictwo św. Charbela

  Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych, i żyłeś w pokorze, i ukryciu, w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialn…

  więcej
 • Św. Juda Tadeusz

  MODLITWA PO ŚMIERCI BLISKIEJ OSOBY Święty Judo Tadeuszu, Ty znasz samotność mojego serca, odkąd Bóg wezwał do siebie (tu wymień imię osoby). Pomóż mi uwierzyć, że jej/jego odejście nie miało na celu mojej krzywdy i że mogę wciąż odnajdywać jej/jego obecność w moich spotkaniach z Bogiem. Amen.

  więcej
 • Modlitwa przez wstawiennictwo św. Rity

  Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatanów, lekarko chorych, pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana Oblubienico Chrystusa Pana naznaczona cierniem z korony Ukrzyżowanego. Z głębi serca czczę Ciebie i z…

  więcej
 • Modlitwa przez wstawiennictwo św. Judy Tadeusza

  MODLITWA W CIĘŻKIM STRAPIENIU O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych. Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy. O święty mój Patronie, któremu Bóg dał prz…

  więcej
 • Modlitwa przez wstawiennictwo świętych małżonków

  Zelii i Ludwika Martin

  Święci Zelio i Ludwiku, jakże wiele cierpień i trosk dotknęło Was w Waszym ziemskim życiu. Nieobecny Wam był ból rodziców opłakujących śmierć swoich dzieci ani rodzicielska troska o to, aby dziecko nie zeszło na złą drogę. Niejeden raz doświadczyliście lęku o byt materialny swojej rodziny i o pracę, która dałaby Wam wszystkim godziwe utrzymanie. P…

  więcej
 • Litania do Bł. Doroty

  LITANIA  DO  BŁOGOSŁAWIONEJ  DOROTY Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Bło…

  więcej
 • Spójrz na Krzyż

  Spójrz na Krzyż, a zobaczysz głowę Jezusa, pochyloną, by cię pocałować; Jego ramiona rozwarte, aby cię objąć; Jego serce otwarte, by cię przyjąć, by zamknąć cię w swojej miłości. Matka Teresa z Kalkuty        

  więcej
 • MODLITWA MAŁŻEŃSTW PRAGNĄCYCH POTOMSTWA

  przez wstawiennictwo bł. Doroty

  Wszechmogący wieczny Boże, najlepszy Ojcze, dziękujemy Ci za dar naszego małżeństwa, za Twoje błogosławieństwo i obecność w naszym życiu. W swoim wielkim miłosierdziu racz wejrzeć na pragnienia, które kryją się w naszych sercach i obdarz nas, prosimy, utęsknionym potomstwem. Z miłością i odpowiedzialnością pragniemy realizować powołanie do macier…

  więcej
 • Nić się nie przecina

  Nie płacz jeśli mnie kochasz Na inną stronę po prostu przeszedłem. Lecz jestem wciąż sobą. Jak ty jesteś tobą. Kim dla siebie byliśmy – pozostaniemy. Nazywaj mnie tak, jak zawsze. I mów do mnie jak zawsze, najmniejszej różnicy nie czyniąc. Nie zasmucaj się zbytnio ani nie nadymaj. Niech cieszy cię to, co nas wspólnie cieszyło. Módl się, u…

  więcej
 • Modlitwa rozpaczających po śmierci bliskiej osoby

  Boże, nasz Ojcze, w każdej chwili obdarowujesz nas życiem i nigdy nie przestajesz tego czynić. Ty jesteś najdoskonalszą Miłością, więc i śmierć ciała, jako kara za grzech pierworodny, jest dopuszczona nam przez Miłość dla naszego dobra. Bądź  więc uwielbiony w śmierci naszego ciała i w przyszłym jego zmartwychwstaniu. Wierzę, że śmierć to Twój pot…

  więcej
 • Modlitwa uwielbienia

  MODLITWA  UWIELBIENIA  PO  KOMUNII  ŚWIĘTEJ (NA  PODSTAWIE  SŁÓW  PRZYPISYWANYCH  BŁ. DOROCIE) Umiłowany mój Panie – uwielbiam Cię i kochać pragnę na wieki Ukochany mój Ojcze – uwielbiam Cię i kochać pragnę na wieki Najbardziej upragniony Panie Boże mój – uwielbiam Cię i kochać pragnę na wieki Jezu Chryste – uwielbiam Cię i kochać pragnę na …

  więcej
 • Jezu, Ty się tym zajmij

  "Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami w duszy: „Jezu, Ty się tym zajmij!”. Czyń tak za każdym razem! Czyńcie tak wszyscy, a ujrzycie wielkie, nieustające i ciche cuda! Daję wam słowo, na moją miłość" - takie słowa Jezus podyktował ojcu Dolindo Ruotolo. Poniższy akt zawierzenia, to modlitwa na sytuacje bez wyjścia. …

  więcej
 • Modlitwa za zmarłych w młodym wieku

  Boże, Dawco życia i Panie ludzkich losów, Ty przyjąłeś heroiczną ofiarę życia szesnastoletniej Karoliny Kózkówny i sprawiłeś, że cieszy się chwałą świętych i błogosławionych w niebie, a teraz swoim wstawiennictwem oręduje za nami i wspiera w czynieniu dobra. Przyjmij ofiarę życia ludzi, którzy tak jak ona, w młodym wieku  odeszli z tego świata. We…

  więcej
 • Modlitwa dla kobiet, które przeżywają żałobę po ś…

  Błogosławiona Doroto, wspomóż mnie swoim wstawiennictwem u Boga i pociesz w smutku, którego doświadczyłam po rozstaniu z moim dzieckiem. Pomóż mi przeżyć ten czas w głębokim zaufaniu Bożemu miłosierdziu. Ty, która przeżyłaś śmierć swoich ośmiorga dzieci, nie opuszczaj mnie w tym trudnym czasie. Otocz mnie swą opieką, abym potrafiła z zaufaniem o…

  więcej
 • Modlitwa Fatimska

  Pani Aniołów, Potężna Niebios Królowo, Matko Boża i Matko nasza Fatimska; Tobie Bóg powierzył posłannictwo i władzę, abyś starła głowę szatana, i osłaniała swoje ziemskie dzieci przed jego złowrogim wpływem. Ciebie Syn Twój a Pan Nasz Jezus Chrystus dał nam jako Przedziwną Pomoc i Obronę, Ty zaś, Pełna Ducha Świętego, uzdrawiasz nas lekarstwem pok…

  więcej
 • Modlitwa ofiarowania cierpienia

  Panie Jezu, łączę swoje cierpienie z Twoim cierpieniem, mój krzyż z Twoim krzyżem, wszystko, co jest we mnie bólem fizycznym czy udręką duchową, składam w Twoich ranach, bo w Twoich ranach jest moje uzdrowienie. Przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci moje cierpienia fizyczne i udręki duchowe, w intencjach Kościoła świętego, (inna intencja), kap…

  więcej
 • Modlitwa św. Patryka

  Chryste, bądź ze mną, we mnie, za mną, przede mną.  Bądź w sercu tego, który myśli o mnie.  Bądź w oczach tego, który patrzy na mnie.  Bądź w uszach tego, który mnie słucha.  Bądź w ustach tego, który mówi o mnie.  Jezu, bądź w nas. Amen.

  więcej
 • Modlitwa św. Bernarda z Clairvaux

  Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano,  abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka,  Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.  O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,  ale usłysz je …

  więcej
 • Modlitwa do św. Michała Archanioła

  Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.        

  więcej
 • Modlitwa za kapłanów

  Panie i Boże nasz, Królu nieba i ziemi. Ty dając kapłanom Najświętszy Sakrament - powierzyłeś im siebie samego. Poślij do nas świętych kapłanów, aby byli nam podporą w trudnościach codziennego życia i braćmi w potrzebach. Aby słowem, czynem i miłością dawali światu świadectwo żywej wiary, budując świątynię dla Ciebie w ludzkich sercach. Spraw, aby…

  więcej
 • Modlitwa św. Franciszka

  Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju,  abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść;  wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;  jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;  nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;  światło tam, gdzie panuje mrok;  radość tam, gdzie panuje smutek.  Spraw abym mógł, nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;  nie tyle sz…

  więcej
 • Modlitwa za zmarłych

  Daj im trójco Święta odpoczynek wieczny,  w niebie bezpieczny. Światłość wieczna niech im świeci, gdzie królują wszyscy Święci,  gdzie królują z Tobą Panie, teraz i na wieki wieków.  Amen.    

  więcej
 • Modlitwa Przebaczenia

  Tę modlitwę możesz odmawiać, kiedy na pewnym etapie żałoby (najczęściej po kilku miesiącach), poczujesz, że już czas, by pogodzić się ze swoim życiem, z samym sobą i drugim człowiekiem. Ta modlitwa to decyzja, że chcesz przebaczyć, a nie, że “czujesz” przebaczenie. Kiedy taką decyzję podejmiesz, zacznij się nią modlić. Zanim to jednak zrobisz, dos…

  więcej
 • Modlitwa do Świętego Józefa

  Świety Józefie. Twoja Ojcowska dobroć sprawia, że najtudniejsze sprawy Tobie powierzone, stają się łatwymi do rozwiązania. Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Oddal od nas niebezpieczeństwa nam grożące, weź pod Swoją opiekę nasze dusze i ciała, nasze życ…

  więcej
 • Modlitwa oddania się Św. Józefowi

  Święty Józefie, moc Twej modlitwy sprawia, że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone, stają się łatwe do rozwiązania. Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Oddal od nas niebezpieczeństwo nam grożące, weź pod swoją opiekę wszystko, co twojej przemożnej opie…

  więcej
 • Modlitwa po śmierci bliskiej osoby

  (* zastępuje jej imię lub określenie)

  Boże, nasz Ojcze, w każdej chwili obdarowujesz nas życiem i na wieki nie przestaniesz tego czynić. Ty jesteś Miłością, a więc i śmierć ciała, jako kara za grzech pierworodny, jest na nas dopuszczona przez Miłość dla naszego dobra. Bądź więc uwielbiony w śmierci naszego ciała i w przyszłym jego zmartwychwstaniu. Wierzę, że śmierć to Twój potężny …

  więcej
 • Sen Najświętszej Maryi Panny

  Sen Najświętszej Maryi Panny Przyszedł do Niej Pan Jezus i zapytał: Matko czy śpisz? Zasnęłam odrzekła Maria, ale Ty mnie Synu obudziłeś. Widziałam Cię w Ogrójcu, od Annasza do Kajfasza od Piłata do Heroda prowadzonego. Tam na Twą święta Twarz pluto i koronowano Cię cierniami, potem Cię sądzono. Przywiązano Cię do słupa kamiennego, bito łańcucham…

  więcej

Świadectwa
(wszystkie treści są własnością Wspólnoty Rodziców po Stracie Dziecka, kopiowanie i udostępnianie bez zgody zabronione)

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
63 0.035155057907104