14 sierpnia 2021

Msza święta 14.08.2021

Sierpniowe spotkanie dla osieroconych rodziców przypadło w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przez wstawiennictwo Matki Bożej wypraszaliśmy Niebo dla wszystkich naszych zmarłych. Jak zawsze polecaliśmy Bogu dzieci, które przynieśliśmy w sercach oraz te, których imiona złożyliśmy w koszyku na ołtarzu. Imiona dzieci spisane zostały przez lata istnienia Wspónoty na spotkaniach i rekolekcjach.

Mszy świętej przewodniczył oraz homilię wygłosił ksiądz Mateusz Tarczyński. W naszych intencjach modlili się również goście specjalni - księża neoprezbiterzy, czyli księża którzy w maju tego roku przyjęli święcenia kapłańskie. Na zakończenie Eucharystii neoprezbiterzy Bartłomiej, Daniel, Paweł, Daniel, Arkadiusz udzielili obecnym specjalnego błogosławieństwa, a chętnym osobom błogosławieństwa indywidualnego z nałożeniem rąk.

Dziękujemy księżom za towarzyszenie, Pani Kasi za ubogacenie naszej modlitwy śpiewem, oraz księdzu Dawidowi za posługę w konfesjonale.

 

Polecamy modlitwie wszystkich jedenastu nowych księży Archidiecezji Gdańskiej: Bartłomieja, Michała, Mateusza, Oskara, Arkadiusza, Mateusza, Dawida, Daniela, Jakuba, Pawła, Daniela.

 

Homilia do odsłuchania

 

 

PIERWSZE CZYTANIE (1 Krn 15,3-4.15-16. 16,1-2)
Czytanie z Księgi Kronik.
Dawid zgromadził wszystkich Izraelitów w Jerozolimie celem przeniesienia Arki Pańskiej na jej miejsce, które dla niej przygotował. Zebrał Dawid synów Aarona i lewitów.
Lewici zaś nieśli Arkę Bożą na drążkach na swoich ramionach, jak przykazał Mojżesz zgodnie ze słowem Pana. I rzekł Dawid naczelnikom lewitów, aby ustanowili swoich braci śpiewakami przy instrumentach muzycznych: cytrach, harfach, cymbałach, aby rozbrzmiewał głos donośny i radosny.
Przyniesiono więc Arkę Bożą i ustawiono ją w środku namiotu, jaki rozpiął dla niej Dawid, po czym złożono całopalenia i ofiary pojednania.
Gdy zaś Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 132 (131),6-7.9-10.13-14)
Refren: Wyrusza z Panem Arka Jego chwały.
Słyszeliśmy o Arce w Efrata, *
Zaleźliśmy ją na polach Jaaru.
Wejdźmy do Jego mieszkania, *
Padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego.

Niech Twoi kapłani odzieją się w sprawiedliwość, *
A Twoi wierni niech śpiewają z radości.
Przez wzgląd na sługę Twego, Dawida, *
Nie odtrącaj oblicza Twojego pomazańca.

Pan bowiem wybrał Syjon, *
Tej siedziby zapragnął dla siebie.
Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
Tu będę mieszkał bo wybrałem go sobie.

DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 15,54-57)
Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.
Bracia:
Kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: „Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?” Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 11,28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

I zachowują je wiernie.

EWANGELIA (Łk 11,27-28)
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy Jezus przemawiał, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”. Lecz On rzekł: „Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”.
Oto słowo Pańskie.
 

Świadectwa
(wszystkie treści są własnością Wspólnoty Rodziców po Stracie Dziecka, kopiowanie i udostępnianie bez zgody zabronione)

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
37 0.056392908096313