18 kwietnia 2020

Msza święta 18.04.2020

Transmisja internetowa na Facebooku

Już dawno temu zastanawialiśmy się nad nagrywaniem naszych wspólnotowych Mszy świętych i udostępnianiu osieroconym rodzicom. Szczególnie na sercu leżała nam samotność rodzin mieszkających z dala od dużych miast
i miejsc, gdzie mogliby uzyskać wsparcie w żałobie. Chęci były poza naszymi możliwościami i siłami. Nigdy też nie przypuszczaliśmy, że będziemy brać udział w Mszy za nas i nasze zmarłe dzieci, bez udziału nas samych.

Stało się. Epidemia.

Nasz kapelan, ksiądz Jan Uchwat podjął decyzję, że Msza wspólnotowa odbędzie się we wcześniej ustalonym dniu
i godzinie, tyle, że będzie sprawowana w jego domu, czyli Gdańskim Seminarium Duchownym.

Przez izolację, ale i dzięki niej, rodzice z całego kraju i spoza granic Polski, mogli wspólnie modlić się za swoje zmarłe dzieci. Asystę liturgiczną ołtarza, czytania, oprawę muzyczną i transmisję zapewnili klerycy GSD. Ubogaceniem liturgii była gra na saksofonie Pan Michała Sasinowskiego. Dziękujemy Panu Michałowi z serca na towarzyszenie i za „Być bliżej Ciebie chcę”.

To było trudne ale i piękne spotkanie. Razem a osobno. Osobno a jednak razem. Wierzę w Boga i nie potrzebuję cudów aby być pewną, że ON istnieje. Wierzę w życie wieczne i nie potrzebują znaków. I coś Wam powiem. Wiem, że dziś, w tej kaplicy seminaryjnej przerażające puste ławki, które powinniśmy zajmować, my osieroceni rodzice, wypełniły po brzegi nasze zmarłe dzieci. One żyją razem ze Zmartwychwstałym Chrystusem.

 

Dziękujemy alumnom: Dawidowi, Pawłowi, Jakubowi, Danielom, Wojciechowi, Mateuszom. Niech Bóg błogosławi całej wspólnocie seminaryjnej.

Strona gdzie można wysyłać intencje za które będą się modlić klerycy z Gdańska: KLIKNIJ

 

Link to transmisji mszy świętej : KLIKNIJ

 

Dorota

 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 4,13-21)
Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Przełożeni i starsi, i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi.
Kazali więc im wyjść z sali Rady i naradzali się. Mówili jeden do drugiego: „Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie rozpowszechniało się to wśród ludu, zabrońmy im surowo przemawiać do kogokolwiek w to imię”.
Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: „Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i co słyszeliśmy”.
Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 118,1 i 14.15-16.18 i 21)
Refren: Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Pan moją mocą i pieśnią, *
On stał się moim Zbawcą.

Głosy radości z ocalenia *
w namiotach sprawiedliwych:
„Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała”.

Ciężko mnie Pan ukarał, *
ale na śmierć nie wydał.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał *
i stałeś się moim Zbawcą.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 118,24)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Oto dzień, który Pan uczynił,
radujmy się w nim i weselmy.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
 
EWANGELIA (Mk 16,9-15)
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć.
Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.

 

 

 

 

Dorota

Świadectwa
(wszystkie treści są własnością Wspólnoty Rodziców po Stracie Dziecka, kopiowanie i udostępnianie bez zgody zabronione)

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
37 0.048946142196655