24 sierpnia 2019

Msza święta - sierpień 2019

 

Sierpniowemu spotkaniu przy ołtarzu Pana przewodniczył nasz kapelan, ksiądz Jan. W dzisiejszej modlitwie za zmarłe dzieci
i osierocone rodziny polecaliśmy się szczególnej opiece Maryi oraz świętych małżonków, Zelii i Ludwika Martin. Relikwie tych świętych małżonków są od niedawna w posiadaniu naszej Wspólnoty, dlatego po mszy świętej każdy chętny mógł indywidualnie poprosić ich o wstawiennictwo u Boga w noszeniu krzyża żałoby. Modliliśmy się za nasze dzieci, których imiona nosimy w sercach oraz za dzieci, których rodzice przez lata istnienia Wspólnoty uczestniczyli w naszych spotkaniach
i rekolekcjach, a ich imiona złożone są zawsze w koszyku na ołtarzu. Pamiętaliśmy także o wszystkich dzieciach, które zmarły
i zginęły w czasie tegorocznych wakacji oraz ich rodzinach.

 

Dziękujemy księdzu Jerzemu za posługę w konfesjonale oraz Dominice za przepiękną modlitwę śpiewem.

 

 

Homilia do odsłuchania

 

 

PIERWSZE CZYTANIE  (Ap 21,9b-14)
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.

Anioł tak się do mnie odezwał: „Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka”.
I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu.
Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela.
Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.
Oto słowo Boże.
PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 145,10-11.12-13ab.17-18)

Refren: Niech wierni Twoi sławią Twe królestwo. 

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci. 
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę. 

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa. 
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. 

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. 
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 1,49b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nauczycielu, Ty jesteś Synem Bożym, 
Ty jesteś Królem Izraela. 


EWANGELIA  (J 1,45-51)
Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”.
Rzekł do niego Natanael: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?”
Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”.
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”.
Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?”
Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”.
Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!”
Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: «Widziałem cię pod drzewem figowym»? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.
Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Oto słowo Pańskie.

Świadectwa
(wszystkie treści są własnością Wspólnoty Rodziców po Stracie Dziecka, kopiowanie i udostępnianie bez zgody zabronione)

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
37 0.1513090133667