1 marca 2019

Msza święta - kwiecień 2019

 06.04.2019

Nasza Gdańska Wspólnota Rodziców po Stracie Dziecka spotyka się co dwa miesiące.
Dziś, w pierwszą sobotę miesiąca prosiliśmy o wstawiennictwo Matkę Bożą. Mszy świętej przewodniczył nasz kapelan, ksiądz Jan Uchwat. Opiece Pani Fatimskiej polecaliśmy wszystkich osieroconych rodziców. Tych, którzy zawsze uczestniczą w naszych modlitewnych spotkaniach, tych, którzy przyszli pierwszy raz ze swoim bólem i tęsknotą przed oblicze Pana oraz tych, którzy uczestniczyli w marcowych rekolekcjach.

W koszyku na ołtarzu złożyliśmy przed Bogiem imiona naszych dzieci prosząc dla nich o radość życia wiecznego.

Dziękujemy diakonowi Maciejowi za towarzyszenie. Dziękujemy Dominice i Łukaszowi za śpiew i muzykę, które razem z dymem kadzidła unoszą nasze modlitwy do Boga.

 

 

Homilia do odłuchaniaPIERWSZE CZYTANIE  (Jr 11,18-20)
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

Pan mnie pouczył i dowiedziałem się; wtedy przejrzałem ich postępki.
Ja zaś jak baranek oswojony, którego prowadzą na rzeź, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: „Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!”
Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada sumienie i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam swoją sprawę.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 7,2-3.9bc-10.11-12)
Refren: Panie, mój Boże, Tobie zaufałem.
Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam, *
wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców, 
zanim jak lew ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy, *
gdy zabraknie wybawcy. 

Panie, przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości *
i niewinności, która jest we mnie. 
Niech ustanie nieprawość występnych, +
a sprawiedliwego umocnij: *
Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia. 

Bóg jest dla mnie tarczą, *
co zbawia ludzi prostego serca. 
Bóg sędzia sprawiedliwy, *
Bóg codziennie pałający gniewem.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 3,16)
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; 
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. 
Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

EWANGELIA  (J 7,40-53)
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: „Ten prawdziwie jest prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. Jeszcze inni mówili: „Czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?” I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki.
Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: „Czemuście Go nie pojmali?”
Strażnicy odpowiedzieli: „Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak Ten człowiek przemawia”.
Odpowiedzieli im faryzeusze: „Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty”.
Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: „Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni ?”
Odpowiedzieli mu: „Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei”.
I rozeszli się każdy do swego domu.
Oto słowo Pańskie.

Świadectwa
(wszystkie treści są własnością Wspólnoty Rodziców po Stracie Dziecka, kopiowanie i udostępnianie bez zgody zabronione)

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
37 0.15162110328674