17 lutego 2018

Msza święta - luty 2018

 

17 lutego to w tym roku pierwsza sobota Wielkiego Postu i czas naszego spotkania w grupie osieroconych rodziców.

Mszy świętej przewodniczył ksiądz Jan Uchwat. W modlitwie polecaliśmy Bogu nasze zmarłe dzieci, nas samych, nasze rodziny, osoby samotne oraz tych, którzy są dla nas wsparciem. Powierzyliśmy Ojcu także zbliżające się rekolekcje.
Na zakończenie Eucharystii każdy chętny mógł w krótkiej Adoracji Krzyża ucałować Go, dotknąć, przytulić…a dym różanego kadzidła zanosił do Boga ciche modlitwy naszych serc.

Dziękujemy księdzu Wojciechowi Langowskiemu i Andrzejowi Lojtkowi za posługę w Sakramencie Pojednania, Dominice i Łukaszowi za przepiękną oprawę muzyczną, która tak bardzo wspomaga naszą modlitwę, Benedyktowi za posługę przy ołtarzu.

Homilia do odsłuchania

 

PIERWSZE CZYTANIE  (Iz 58,9b-14)
Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
To mówi Pan Bóg:

„Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości tak, że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.
Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska, wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów. I będą cię nazywać Naprawcą wyłomów, Odnowicielem rumowisk na zamieszkanie.
Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a dzień święty Pana czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca.
Albowiem usta Pana to wyrzekły”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 86,1-2.3-4.5-6)

Refren: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy.

Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie, *
bo biedny jestem i ubogi. 
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny, *
zbaw sługę Twego, który Tobie ufa, Ty jesteś moim Bogiem. 

Panie, zmiłuj się nade mną, *
bo nieustannie wołam do Ciebie. 
Rozraduj życie swego sługi, *
bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. 

Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, *
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. 
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją *
i zważ na głos mojej prośby.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ez 33,11)
Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, 
lecz aby się nawrócił i miał życie. 

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA  (Łk 5,27-32)
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim.
Potem Lewi sprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: „Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?”
Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników”.
Oto słowo Pańskie.

Świadectwa
(wszystkie treści są własnością Wspólnoty Rodziców po Stracie Dziecka, kopiowanie i udostępnianie bez zgody zabronione)

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
36 0.14324808120728