17 czerwca 2017

Msza Święta - czerwiec 2017

 

Podczas czerwcowych spotkań naszej Wspólnoty w sposób szczególny obchodzimy Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka. Tak również było 17 czerwca, kiedy to w gdańskim Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, modliliśmy się za nasze dzieci i nasze rodziny. Przez wstawiennictwo św. brata Alberta uciekaliśmy się do miłosiernego Serca Jezusa, szukając w nim wytchnienia i ukojenia.

Na początku Mszy świętej, której przewodniczył nasz duszpasterz, ks. Jan Uchwat, odczytaliśmy imiona dzieci, rodziców obecnych na Eucharystii.

Wszystkie imiona dzieci zapisanych na karteczkach, ksiądz Jan złożył na ołtarzu.

Na zakończenie Mszy świętej można było ucałować relikwie Świętych -  Hiacynty i Franciszka. 

Po Mszy odbyło się tradycyjne spotkanie przy kawie, podczas którego mogliśmy pobyć razem, porozmawiać. Poczuć, że na prawdę jesteśmy razem - w tęsknocie ale i w wierze oraz nadziei.

Polecamy modlitwie naszych duszpasterzy, którzy w tych dniach obchodzą rocznicę święceń kapłańskich:
16 czerwca - ksiądz Jan Uchwat, 18 czerwca - ksiądz Piotr Belecki, a za kilka dni obaj będą mieć swoje imieniny.

Dziękujemy księdzu Krystianowi za posługę w konfesjonale, Panu kościelnemu Damianowi oraz zespołowi muzycznemu.

Dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością tworzą naszą Wspólnotę.

 

 PIERWSZE CZYTANIE (2 Kor 5,14-21)

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.
Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.
Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 103,1-2.3-4.8-9.11-12)


Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. 
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. 

On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby. 
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem. 

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. 
Nie zapamiętuje się w sporze, *
nie płonie gniewem na wieki. 

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. 
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsunął nasze winy.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 119,36a.29b)
 Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Nakłoń me serce do Twoich napomnień, 
obdarz mnie łaską Twojego Prawa. 

 

EWANGELIA (Mt 5,33-37)
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

Oto słowo Pańskie.

Homilia do odsłuchania 

 

 

 

 

 

Świadectwa
(wszystkie treści są własnością Wspólnoty Rodziców po Stracie Dziecka, kopiowanie i udostępnianie bez zgody zabronione)

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
36 0.10191822052002