22 kwietnia 2017

Msza Święta - kwiecień 2017

Kwietniowe spotkanie osieroconych rodziców tym razem przypadło w oktawie Wielkiej Nocy oraz w przeddzień Święta Bożego Miłosierdzia.

Mszy Świętej przewodniczył nasz duszpasterz, ksiądz Jan Uchwat. Wspominając Sakrament Chrztu Świętego - nasz, naszych zmarłych dzieci czy też chrzest pragnienia naszych nienarodzonych dzieci, zostaliśmy pokropieni wodą święconą.
Wyznanie Wiary odmówilśmy trzymając  w dłoniach zapalone od paschału świece.

Dziękujemy księdzu Krzysztofowi Szerszeniowi za posługę w konfesjonale, szafarzowi Władkowi za posługę przy Stole Eucharystycznym oraz  Alicji i Krzysztofowi za muzyczną oprawę naszego spotkania.

Po Mszy jak zawsze wszystkie chętne osierocone rodziny mogły się spotkać przy kawie w sali parafialnej.

I wtedy nie ma znaczenia czy widzimy się pierwszy raz, czy po wielu latach wracamy pomodlić się za nasze dzieci - zawsze tworzymy wyjątkową wspólnotę!

Homilia do odsłuchania:

 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 4,13-21)
Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Przełożeni i starsi, i uczeni, widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznawali w nich też towarzyszy Jezusa. A widząc nadto, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie znajdowali odpowiedzi. 
Kazali więc im wyjść z sali Rady i naradzali się. Mówili jeden do drugiego: „Co mamy zrobić z tymi ludźmi? Bo dokonali jawnego znaku, oczywistego dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Przecież temu nie możemy zaprzeczyć. Aby jednak nie rozpowszechniało się to wśród ludu, zabrońmy im surowo przemawiać do kogokolwiek w to imię”. 
Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: „Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i co słyszeliśmy”. 
Oni zaś ponowili groźby, a nie znajdując żadnej podstawy do wymierzenia im kary, wypuścili ich ze względu na lud, bo wszyscy wielbili Boga z powodu tego, co się stało. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 118,1 i 14.15-16.18 i 21)


Refren: Dziękuję, Panie, że mnie wysłuchałeś. 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki. 
Pan moją mocą i pieśnią, *
On stał się moim Zbawcą. 

Głosy radości z ocalenia *
w namiotach sprawiedliwych: 
„Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała”. 

Ciężko mnie Pan ukarał, *
ale na śmierć nie wydał. 
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał *
i stałeś się moim Zbawcą. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 118,24)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Oto dzień, który Pan uczynił, 
radujmy się w nim i weselmy. 


EWANGELIA (Mk 16,9-15)
Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli wierzyć. 
Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. 
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. 
I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. 
 
Oto słowo Pańskie.

Świadectwa
(wszystkie treści są własnością Wspólnoty Rodziców po Stracie Dziecka, kopiowanie i udostępnianie bez zgody zabronione)

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
36 0.11995410919189